Autorisationsforløb for psykologer

Supervisionshuset tilbyder supervision for psykologer med henblik på autorisation i København og Fredericia.

I Fredericia er det Louise Højvang Westergaard, der er ansvarlig supervisor. Louise kan inddrage mangfoldige teoretiske og metodiske snit og har efteruddannelser i systemisk-narrativ metode, kognitive tilgange til forandring.

I København er det Idun Brødsgaard Schmidt, der er ansvarlig supervisor. Idun er efteruddannet indenfor ledelse, supervision, konsultation og terapi på systemisk, løsningsfokuseret og narrativ grundlag. Idun har 30 års praksiserfaring.

Forløbet henvender sig til psykologer, som er beskæftiget indenfor socialt arbejde, herunder f.eks. børnefamilieområdet, PPR, udsatte voksne, socialpsykiatri og arbejdsmarkedsområdet.

Referencerammen er systemisk-narrativ og vi inddrager mentaliseringsbaserede tilgange. Vi arbejder med reflekterende team, bevidning og andre refleksionsmetoder. I forløbet veksler vi mellem supervision af deltagernes faglige, samarbejdsmæssige og organisatoriske problemstillinger og metodeoplæg bl.a. med fokus på:

• Supervision af andre faggrupper
• Samtaler med børn og voksne
• Mødeledelse og proceskonsultation
• Rollen som psykolog – den faglige opgave og det organisatoriske blik

Vi anbefaler litteratur og introducerer konkrete metoder, som kan anvendes direkte i din praksis.

Vi har i øjeblikket ingen åbne tilbud, men er du interesseret eller har du en kollega eller ven, som kunne være interesseret? Så kan du kontakte os her. Eller du kan ringe til os på 88930001 og forhøre dig om mulighederne.

Du kan læse mere om autorisation af psykologer på Psykolognævnets hjemmeside: www.psykolognaevnet.dk