Links

Links om supervision

http://www.supervision.psy.ku.dk
Center for Supervisions forskningsområde er supervision af psykoterapi. Centret er et samarbejde mellem Københavns Universitet (Institut for Psykologi) og Aalborg Universitet (Institut for Kommunikation).

http://www.cbs.dk/forskning/institutter-centre/institut-organisation
Institut for Organisation ved Copenhagen Business School forsker bl.a. i organisatoriske lære- og udviklingsprocesser.

http://www.tavistockandportman.nhs.uk
Den berømte Tavistock Clinic tilbyder bl.a. kortere- og længerevarende uddannelser inden for behandling og supervision – også som e-learning. Klinikken drives af Tavistock & Portman NHS Foundation Trust.

http://www.scottdmiller.com
Amerikaneren Scott Miller står bag International Center for Clinical Excellence og har udviklet evidensbaserede redskaber til at måle, dokumentere og forbedre effekten af klinisk arbejde og supervision.

http://www.cdo.hum.aau.dk
Center for Dialog og Organisation (CDO) er et center for Interpersonel Organisationskommunikation (IPOK) under Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. Centrets formål er at arbejde teoretisk og praktisk med professionel ansigt-til-ansigt kommunikation, herunder supervision.

http://www.eksistentielpsykologi.dk
Forum for eksistentiel psykologi og terapi er en dansk hjemmeside med aktuelle diskussioner, bogomtaler m.m.

http://www.emmyvandeurzen.com
Den eksistentielle psykolog Emmy van Deurzens hjemmeside, der er en indgang til hendes omfattende forfatterskab og aktiviteter.

http://www.plexworld.com
Ernesto Spinelli er en anden af de toneangivende eksistentielle psykologer. På denne hjemmeside er der bl.a. fokus på Spinelli’s syn på eksistentiel coaching, som i denne sammenhæng kan sidestilles med supervision.

http://www.mri.org
Mental Research Institute i Palo Alto i Californien er historisk set et af de mest betydningsfulde steder for udviklingen af systemisk tænkning og praksis – og er stadig i fuld sving.

http://www.taosinstitute.net
Taos Institute er etableret af en kreds af socialkonstruktionistiske tænkere og praktikere med Kenneth Gergen i spidsen. Instituttet beskæftiger sig bl.a. med supervision.

http://www.dulwichcentre.com.au
Dulwich Centre i Adelaide i Australien er hjemsted for etableringen og udviklingen af narrativ teori, metode og terapi – og har således også stor betydning for udviklingen af narrativ supervision og konsultation.

http://www.nhs.uk/health-professionals
Det anerkendte Marlborough Family Service har med børnepsykiateren Eia Asen i spidsen udviklet systemisk orienterede tilgange til flerfamilieterapi og familieklasser m.v. Her er også inspiration at hente for professionelle praktikere.

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk
Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø beskæftiger sig bl.a. med psykisk arbejdsmiljø inden for områder, hvor arbejdet med andre mennesker er i centrum.

http://www.phmetropol.dk
Professionshøjskolen Metropol beskæftiger sig i flere sammenhænge med supervision, bl.a. som en del af visse diplomuddannelser.

http://www.hbs.edu/faculty/units/ob
Harvard University er blandt verdens førende universiteter og har en lang tradition for forskning i organisatorisk læring og forandring, ”Organizational behavior”.

For mere info og links om supervision, se også vores blog samt litteraturliste.