Når og hvor det passer dig

Vi tilbyder dig og dit team online supervision. Både for ledere og medarbejdere, individuelt og i gruppe.

Fordelen ved online supervision er, at du kan modtage supervision dér, hvor det passer dig bedst, og den geografiske afstand til supervisor har ingen betydning.

Online supervision kan for eksempel anvendes i forbindelse med supervision på konkrete arbejdsopgaver, i forbindelse med teamsamarbejdet eller når mere generelle personlige-professionelle temaer trænger sig på.

Vi aftaler, hvilket IT-program der skal anvendes. Vi anvender GDPR-sikre online systemer.

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne.