Socioanalytisk gruppesupervision

Psykolog Arne Vestergaard, PhD (egen praksis) og psykolog Jakob Hassing (partner i Supervisionshuset) er gået sammen om at udbyde gruppesupervision for supervisorer, konsulenter og andre, der arbejder med udvikling i organisatoriske kontekster. Supervisionen foregår på et socioanalytisk grundlag.

Forløbet strækker sig fra oktober 2024 til juni 2025 med i alt 7 sessioner á 3½ times varighed. Gruppen har plads til 10 deltagere. Som deltager får du supervision på dine opgaver og personlige-professionelle udfordringer samtidig med, at du lærer den socioanalytiske tilgang at kende. Du støttes også i at omsætte og tilpasse tilgangen til din egen praksis som supervisor eller konsulent.

Socioanalytisk tilgang – baggrund og formål

Formålet med en socioanalytisk tilgang er at inddrage ubevidste, tavse, benægtede og oversete betydninger af socialitet i supervisionen. Det aktiverer forestillingsevnen, så nye billeder, forståelser og handlemuligheder kan opstå i det professionelle felt. Hvor psykoanalyse primært fokuserer på individniveau, har socioanalyse primært fokus på relationelle og kontekstuelle faktorer.

Tilgangen udspringer af bl.a. kompleksitetsteori samt gruppedynamisk og jungiansk psykologi. Socioanalytisk gruppesupervision søger primært at belyse og bevidstgøre selve det grundlag, vi som professionelle handler ud fra. Det kan ses som en reaktion på andre former for gruppesupervision, hvor der kan opleves en tendens til individualisering og et fokus på instrumentelle, rationelle overvejelser.

Kort fortalt er det særlige ved denne tilgang, at vi betragter alle cases, der tages op, som ”vores cases”, og der vil blive arbejdet med alle deltageres cases samtidigt. På denne særlige måde stimuleres gruppeprocessen til at blive et medium for, at hver deltager kan lade tilpas komplekse billeder vokse frem. Disse billeder, symboler og metaforer hjælper til at forstå og komme til rette med kompleksiteten og se en ny vej frem.  Du kan læse mere om teori og metode i Arne og Jakobs artikel i tidsskriftet Psyke & Logos (nr. 1, 2023).

Supervision er gruppens naturlige omdrejningspunkt, og som deltager har du noget ”med” til hver gang. I gruppen reflekterer vi over metodens anvendelsesmuligheder og begrænsninger, og Arne og Jakob bidrager med teoretiske perspektiveringer og begreber i forhold til socioanalyse og supervision. 

Datoer i 2024: torsdag den 24. oktober og torsdag den 5. december 2024. 
Datoer i 2025: onsdag den 15. januar, torsdag den 27. februar, onsdag den 2. april, torsdag den 8. maj og onsdag den 18. juni. Alle dage kl. 13.00-16.30.

Sted: Supervisionshuset, Ole Suhrs Gade 13, København K.

Pris og betaling:  10.900 kr. eks. moms. Beløbet faktureres i september 2024.

Tilmelding: Senest den 15. juni 2024 – ved mail til Supervisionshuset, mail@supervisionshuset.dk

Yderligere oplysninger: Arne, mail: info@arne-vestergaard.dk, Jakob, mail: jakob@supervisionshuset.dk