Feedback på borgerkontakten

Feedback på borgersamtale med det samme

Fagprofessionelle, der arbejder med mennesker, kan lære meget af den feedback, de får. Hvad virkede godt i en samtale? Hvordan forstod borgeren mødet? Hvordan kan samarbejdet og kommunikationen mellem den professionelle og borgeren udvikles, så der skabes klarhed og retning?

Få struktureret og konstruktiv feedback på den professionelle samtale, lige efter du har haft mødet med borgeren. Så kan du som fagperson og samtalepartner få mulighed for at lære noget betydningsfuldt om dig selv, din position/kommunikation og din måde at arbejde med borgeren på! I Supervisionshuset har vi udviklet et velafprøvet koncept, hvor feedback er et effektfuldt redskab til udvikling af den professionelle kommunikation.

Der arbejdes med feedback i 1:1 samtaler, og derudover kan der i jeres samlede team eller afdeling arbejdes med idé- og erfaringsudveksling og fællesgørelse af temaer om borgerkontakten – tilrettelagt som et seminar for jer af Supervisionshuset.

Klik på billedet herunder for at hente vores folder Feedback-supervision.

Forside af folderen Feedback-supervision

Kontakt os for at høre mere om feedback på borgersamtale.

Tegning af Christian McIlquham Schmidt.