Kursus- og temadage

Skræddersyede kurser til jeres team

Vi tilrettelægger og afholder kursus- og temadage om faglige metoder, tilgange og teorier skræddersyet til jeres team eller organisation. I samarbejde med jer indkredser vi et relevant fokus og tilrettelægger på den baggrund dagen eller dagene, så de giver mening i forhold til jeres udviklingsønske.

Omfanget kan variere – fra en halv eller en hel dag til et decideret forløb f.eks. tilrettelagt i moduler med mulighed for, at deltagerne kan integrere teori/metode og praksis over tid. Vi arbejder med formidling, implementering, anvendelse og udvikling af metoder og tilgange, både som kompetenceudvikling forankret hos den enkelte deltager og i det fællesskab – enhed eller team – som sammen er ”på skolebænken”. Kursus- og temadagene består typisk af en kombination af teoretisk og metodisk formidling, afprøvelse af metoder i form af opgaver og øvelser samt fælles opsamlinger med fokus på udvikling af deltagernes egen praksis og nye handlemuligheder. Deltagerkredsen kan være såvel monofagligt som tværfagligt sammensat.

Eksempler på metoder, tilgange og temaer målrettet udvikling inden for de socialfaglige, pædagogiske og ledelsesfaglige områder:

·       Den løsningsfokuserede tilgang (LØFT)
·       narrative metoder
·       mentalisering og low arousal
·       omsorgstræthed/compassion fatique
·       kognitive metoder
·       eksistentielle tilgange

Vi sætter den fælles-faglige kompetenceudvikling ind i en organisatorisk kontekst, i overensstemmelse med organisationens faglige og samarbejdsmæssige målsætninger.

Kontakt os for at høre nærmere om skræddersyede kurser og temadage.

Tegning af Christian McIlquham Schmidt.