Dialogisk praksis i socialpsykiatri

Supervision med borger

Den finske psykiater Jaakko Seikkula har inden for psykiatrien udviklet en metode om ”åbne dialoger”. Omsat til vores supervisionskontekst kalder vi det ”dialogisk praksis”. 

Inden for socialpsykiatrien tilbyder vi et samarbejde med ledelse og medarbejdere, som indebærer, at en borger på fx et bosted inviteres med til en supervision. Dagsordenen følger helt borgerens ønsker. Supervisionerne sigter i høj grad på at skabe det bedst mulige samarbejde mellem borgeren og hans eller hendes kontaktpersoner. Derved øges forståelsen for borgerens behov og situation i det hele taget. 

Supervisionen skal således understøtte borgerens livskvalitet og samtidig styrke og inspirere de professionelle, som får nye indsigter og handlemuligheder i det konkrete samarbejde i hverdagen. En øget mulighed for etisk og faglig refleksion og øget bevidsthed om betydningen af kommunikation er en stor del af ”dialogisk praksis”.

Kontakt os for at høre nærmere om supervision med borger.

Tegning af Christian McIlquham Schmidt.