“Den reflekterende praktiker”

Socialt og pædagogisk arbejde kræver refleksion. Refleksion over mål, arbejdsprocesser og samarbejde med og om borgeren. Det er et arbejde, hvor refleksion og praksis gerne skal gå op i en højere enhed. Der skal tages højde for kompleksiteten i opgaverne. Både for den enkelte fagprofessionelle og for det hold af fagprofessionelle, som samarbejder om opgaverne.

Supervisionshuset har udviklet et koncept for, hvordan fagprofessionelle gennem refleksiv praksis kan kvalificere tilgange og beslutninger om indsatser og foranstaltninger, f.eks. på børnefamilieområdet.

Konceptet er et kursus- og aktionslærings-design, der tilpasses jeres team/organisation og jeres opgaver. Formålet er at sætte fokus på, hvordan faglighed og samarbejdsflader sættes i spil til gavn for den målgruppe, der arbejdes med. Der arbejdes virkelighedsnært og med fokus på udviklingen af deltagernes egen refleksive praksis.

Centrale temaer er aktionslæring, samarbejde og koordinering – udvikling af individuelle og fælles handlestrategier. Med afsæt i konkrete cases og opgaver fokuseres på de læreprocesser, der er involveret i refleksiv praksis, både hos den enkelte praktiker og i samarbejdet.

Som deltager bliver du god til at identificere situationer, som kalder på en refleksiv praksis, og I bliver gode sammen til at udvikle jeres fælles praksis. På den måde skærper du og I fokus på, hvad der bidrager til kvaliteten i opgavens løsning – også med fokus på, hvordan disse kompetencer kan overføres til andre opgaver i fremtiden. Som team/organisation får I redskaber til fælles kvalificering af tilgange, beslutninger, koordinering og samarbejde.

Klik på billedet herunder for at hente vores folder Den reflekterende praktiker.

Forside af folderen Den reflekterende praktiker

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne.

Tegning af Christian McIlquham Schmidt.