Idegrundlag: Det er vigtigt at holde hovedet koldt og hjertet varmt

Vi anser dét at arbejde for og med mennesker for meget vigtigt. Fagprofessionelle, der varetager omsorgs-, behandlings- og udviklingsopgaver har stor betydning for vores samfund. Og ofte har de endog meget stor og konkret betydning for den borger, som har brug for hjælp og støtte.

At holde hovedet koldt og hjertet varmt er en metaforisk og kortfattet måde at beskrive den kompleksitet og de mangesidige krav og forventninger, mange fagprofessionelle møder i deres arbejde. Vi mener, der både er etiske og faglige grunde til, at fagprofessionelle får supervision; der skal både tankes fornyet energi og engagement, der skal tænkes nyt, fordi verden er i bevægelse, og der skal arbejdes reflekteret og ansvarsfuldt – det skylder vi de mennesker, som skal mærke effekten af de fagprofessionelle indsatser.

Vi vil gerne med vores supervision give vores bidrag til, at verden bliver et bedre sted at være – og således til mere professionelt og menneskeligt overskud.

Bestyrelsen
I bestyrelsen er det vores opgave at fastholde idegrundlaget og missionen og bruge den som grundlag for formulering af vores visioner, mål og værdier. Supervisionshusets bestyrelse repræsenterer en række specialer inden for ledelse samt de sociale, pædagogiske og psykologiske fagområder.

Teamet passer til dagligt Supervisionshusets drift og udvikling.

Supervisor Idun Brødsgaard Schmidt

Idun Brødsgaard Schmidt
Partner
Idun er socialpædagog og cand.pæd.psych.aut. og har 35 års erfaring inden for supervision, ledelse og socialt arbejde.

Jakob Hassing

Jakob Hassing
Partner
Jakob er cand.psych.aut. Han er med sine omfattende efteruddannelser og 20 års erfaring en af Danmarks mest erfarne supervisorer.

Lasse Stenland

Lasse Steenland
Bestyrelsesformand
Lasse er Master i Human Ressource Development og med mere end 20 års ledelseserfaring fra offentlige organisationer.