Den gode mødekultur

Få bedre kvalitet af møder. Kvaliteten af de møder, vi holder, er ofte afgørende for de beslutninger, vi tager. Og afgørende for klarheden af retning og fokus i vores samarbejde.

Få inspiration, input og feedback, når du og dit team holder møder. Det kan være team- eller personalemøder, behandlingskonferencer, dialogmøder og andre mødefora. Hold bedre og mere effektive møder, som både giver oplevelsen af bedre samarbejde og opnåelsen af bedre resultater i det sociale eller pædagogiske arbejde. Betragt møder som vigtig tid til refleksion, koordinering, aftaler og samarbejde. De skal komme både jeres målgruppe og det samlede team til gode.

Vores konsulent deltager I et eller flere af jeres møder. Gennem observationer og refleksioner samt feedback og feedforward fra sættes fokus på for eksempel mødernes sociale og følelsesmæssige klima, styring, struktur, fokus og dagsorden. Desuden kan der arbejdes med konstruktive måder at evaluere møderne på. Foruden observationer og feedback kan vores konsulent give jer redskaber i form af kortere oplæg, koncepter for mødeafholdelse, mødeevaluering med mere.

Gennem udvikling af den gode mødekultur kan medarbejdere og ledere opleve øget trivsel, samarbejdsglæde og motivation. Og der kan arbejdes med, hvordan der skabes bedst mulig sammenhæng mellem møderne og hverdagen i øvrigt, så møderne virkelig giver mening.

Det aftales konkret, i hvilket omfang vores konsulent deltager i jeres møder.

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne for bedre kvalitet af jeres møder.

Tegning af Christian McIlquham Schmidt.