Konfliktmægling

Når professionelle mennesker samarbejder, kan der meget vel opstå forskellige opfattelser af en opgave. Det ville næsten være mærkeligt, hvis det ikke var tilfældet. De faglige forskelle og uenigheder kan i sig selv være konstruktive og berigende, men undertiden udvikler uenighederne sig til egentlige konflikter. Konflikterne udspringer ofte af et stærkt engagement, og der er rigtigt meget energi i dem. Udfordringen er at få engagementet og energien tilbage i en fælles retning i samarbejdet – til gavn for både løsningen af opgaven, for de kolleger, der samarbejder, og for organisationen som helhed.

Ofte er det hensigtsmæssigt at rette fokus på et samarbejde, som forekommer fastlåst. Så de der samarbejder, kan genfinde engagementet og arbejdsglæden og se det værdifulde i at samarbejde om opgaverne. I en konflikt kan ligge muligheden for at blive klogere på sig selv og hinanden. Vi tilbyder konfliktmægling, som sigter mod at opløse konflikten, skabe større gensidig forståelse og konstruktive aftaler om det fremtidige samarbejde. Konfliktmæglingen kan angå to eller flere kolleger eller et helt team.

Kontakt os for at høre nærmere.

Tegning af Christian McIlquham Schmidt.