Målrettet supervisoruddannelse

Vi har gode erfaringer med at uddanne andre til at supervisere. Vi skræddersyer en supervisoruddannelse til dig, dit team eller din organisation, hvor vi tager udgangspunkt i jeres mål og ønsker.

Vi lægger vægt på praktisk læring kombineret med teoretisk og metodisk undervisning. Uddannelsesforløbet styrker deltagerne som professionelle samtalepartnere og kan bl.a. sætte fokus på:

  • Supervision i en organisatorisk kontekst
  • Supervision i grupper
  • Kollegial supervision
  • Individuelle samtaler
  • Tilrettelæggelse og evaluering af forløb
  • Supervision sat i relation til andre dialog- og læringsformer

Forløbet er for medarbejdere, ledere og koordinatorer og andre, der arbejder med udviklingsrettede samtaler og kontekster, f.eks. i form af kollegial supervision eller supervision af frivillige.
Vi arbejder med litteratur og hjemmeopgaver undervejs i forløbet, og vi udsteder et uddannelsesbevis til deltagerne.

Vil du høre mere om mulighederne for din organisation? Kontakt os her.

Hvis du vil læse lidt mere generelt om specialistuddannelser, herunder om at blive supervisor kan du gøre det på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside.

Tegning af Christian McIlquham Schmidt.