Det virksomme menneske

Et modulopbygget kompetenceudviklingsforløb på beskæftigelsesområdet
Formålet er at skabe et løft i kommunernes beskæftigelsesindsats ved at anvende de nyeste og mest effektfulde metoder, bl.a. udviklet af Væksthusets Forskningscenter.

I Det Virksomme Menneske ligger der et mål om en sammenhængende indsats. En af de største gevinster ved forløbet er skabelsen af et fælles sprog, en fælles kultur for sparring og synergi på arbejdspladsen. På tværs af afdelinger (værksteder, væresteder, kontorer, psykologer m.fl.) vindes der ved, at alle har lært de samme redskaber, har ens mål og søger de samme løsninger.

Forløbet lægger stor vægt på, at langt den største mængde træning sker på jobbet. Dette skaber den størst mulige forankring i hverdagens udfordringer. Det bevirker også, at der i forløbets tre måneders varighed kun er tre dage helt væk fra arbejdspladsen.

Du kan læse mere om forløbet, målgrupper og modulerne nedenfor. Du kan også læse om erfaringerne fra et tidligere forløb.

Det Virksomme Menneske – beskrivelse og moduloversigt (Pdf)

En fortælling fra praksis (Pdf)

Vil du høre mere om kompetenceudviklingsforløbet, Det Virksomme MenneskeKontakt os for yderligere oplysninger her

Vil du læse mere om Væksthusets Forskningscenter, kan du gøre det på deres hjemmeside: www.vaeksthusets-forskningscenter.dk

Tegning af Christian McIlquham Schmidt.