Supervision for medarbejdere

Det stiller store krav til den enkelte medarbejder at skabe en positiv forandring for andre hver dag. Målrettet og kontinuerlig supervision skaber kvalitet og trivsel i arbejdet med mennesker. Det ved vi, fordi vi løbende evaluerer og måler effekt på vores indsats. Vi ved også, at supervision udvikler faglige miljøer, som er transparente og ansvarlige, hvilket er afgørende forudsætninger for at skabe kvalitet i den sociale indsats.

Hvad kan vi arbejde med?

Supervision giver dig mulighed for at blive klogere på de vigtige spørgsmål og udfordringer fra jobbet. Det kan f.eks. dreje sig om

  • Faglige udfordringer og dilemmaer
  • Borgerkontakt
  • Håndtering af etiske dilemmaer og følelsesmæssige krav
  • Samarbejdet og kommunikationen om arbejdsopgaverne
  • Trivsel

Metode

Vi arbejder med forskellige typer dialog, refleksion og feedback, som kan inspirere dig til løsninger på aktuelle spørgsmål, og give ny generel indsigt for alle deltagere. En supervisor hjælper læring på vej ved at fremme faglig dialog individuelt eller i gruppen.

Vi arbejder med basis i systemiske, narrative og løsningsfokuserede tilgange.
Endvidere inddrager vi mentaliseringsbaserede, kognitive og eksistentialistiske teorier og metoder.
Læs mere om vores teoretiske og metodiske grundlag her.


Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os med henblik på yderligere oplysninger eller et uforpligtende møde. Kontakt her

FAQ

Hvor stor kan gruppen være?
Vi anbefaler grupper op til 9 personer.

Hvor foregår supervisionen?
For det meste foregår supervisionen hos vores kunder, da det er tidskrævende hvis alle skal transportere sig til supervision.
Vi kan dog også tilbyde, at det foregår hos os i Ole Suhrs Gade 13, København K, eller Danmarksgade 11, Fredericia.

Hvor lang er en session?
En supervisions session hos os varer 2,5 – 3 timer. Formiddag eller eftermiddag.

Er det bedst at holde det med min faggruppe, eller kan man også have supervision tværfagligt?
Der er ikke noget entydigt svar på dette. Vi anbefaler normalt, at supervisionsgrupperne sammensættes indenfor det daglige arbejdsfællesskab, som i nogle tilfælde er ”monofagligt”, og i andre tværfagligt.
Supervision i arbejdsfællesskabet styrker samarbejdet og et godt læringsmiljø i hverdagen.

Hvem bestemmer, hvad vi skal tale om?
Dagens emner aftales i fællesskab. Enten ved at prioritere emnerne i starten af hver session, eller ved at en koordinator forhører sig blandt deltagerne i ugen op til supervisionen, og på det grundlag prioriterer 2 – 3 emner.

Hvad laver man i supervisionsgruppen, hvis man ikke har en sag på?
Supervisionen organiseres så alle deltagere har aktive roller.
Hvis du ikke har en sag på, vil du typisk indgå i ”reflekterende team” eller en ”outsider witness group”, hvor du, sammen med resten af gruppen stiller dine tanker, ideer og erfaringer til rådighed for fokuspersonen.
Yderligere vil det for det meste være lærerigt for alle at deltage, idet der i forlængelse af den enkelte sag vil være en drøftelse i gruppen om sagens mere almene karakter.

Hvordan undgår man at udstille sig overfor kollegerne?
Du bestemmer selv hvor meget du vil åbne dig. Supervision er jo ikke terapi.
Det handler om dine arbejdsopgaver og de udfordringer, du oplever. Nogle gange drejer det sig om, hvordan du bliver påvirket af opgaven, og der kan selvfølgelig komme ting på spil, som drejer sig om personlige værdier, etik og følelser.
Vi kan ikke komme uden om, at dette spiller ind, når vi arbejder med menneskers udvikling, velfærd og trivsel.
Supervisor er opmærksom på, at åbenheden i gruppen er afstemt med den tillid der er. Supervisor vil løbende arbejde på at øge den gensidige tillid i gruppen.

Har du flere spørgsmål til os om, hvad supervision er, hvordan det foregår, hvad vi kan tilbyde eller hvad det koster, er du velkommen til at kontakte os her.

"Teamet havde to gode dage sammen. Det var lidt af en aha-oplevelse , at få sat ord og forklaringer på – sådan mere teoretisk – hvad det er der bøvler. Godt gået!"