Find en supervisor, der matcher dine behov

Vigtigst af alt er, at vi leverer supervision af høj kvalitet. Derfor stiller vi store krav til supervisorernes kvalifikationer. Alle vores supervisorer har en uddannelse som psykolog eller tilsvarende, suppleret med efteruddannelse og mange års erfaring som supervisor.

Samtidig skal man have praktisk erfaring med de fagområder, man superviserer indenfor, f.eks. børn, unge handicap, misbrug, psykiatri eller beskæftigelsesområdet.

Desuden skal man kunne lede og udvikle en gruppes kommunikation, samarbejde og læringsmiljø gennem proceskonsultation og have indgående indsigt i den organisatoriske og samfundsmæssige ramme, hvori det sociale arbejde udspiller sig.

I Supervisionshuset er supervisorfagligheden et fælles referencepunkt, og vi udvikler vores faglighed løbende.

Vi dokumenterer vores indsatser, og gør dette offentligt tilgængeligt ved at skrive bøger og artikler om området.

Idun Schmidt, socialpædagog og cand.pæd.psych.aut.


Idun Brødsgaard Schmidt
Socialpædagog og cand.pæd.psych.aut.

Idun superviserer medarbejdere og ledere indenfor arbejdsmarkedsområdet, det specialiserede voksenområde og børnefamilieområdet. Idun varetager autorisationsforløb for psykologer og løser undervisnings- og konsulentopgaver med fokus på kompetenceudvikling og mediation.

Idun er efteruddannet indenfor ledelse, supervision, konsultation og terapi på systemisk, løsningsfokuseret og narrativ grundlag. Idun har 30 års praksiserfaring og har arbejdet som misbrugsbehandler i Kirkens Korshær, familieterapeut i kommunalt regi, psykolog på en onkologisk afdeling, intern konsulent i Dansk Røde Kors, supervisor i Center for supervision og senest faglig leder ved et børne- familiecenter i Grønland.

Idun er særligt optaget af hvordan ledere og medarbejdere kan udvikle en aktørposition i deres arbejdsliv.

Kontakt Idun her

Jakob Hassing, cand.psych.aut.

Jakob Hassing
Cand.psych.aut.

Jakob superviserer leder- og medarbejdergrupper inden for især det specialiserede voksenområde. Derudover arbejder han med konsulent- og undervisningsopgaver, typisk i feltet mellem faglig og organisatorisk udvikling. Jakob er godkendt supervisor på diplomuddannelsen i familieterapi og superviserer inden for børnefamilieområdet på systemisk, løsningsfokuseret og narrativt grundlag.

Jakob arbejdede som organisationspsykolog i forskellige sammenhænge, inden han i 2001 kom til Center for Supervision i Københavns Kommune, hvor han gennem en årrække arbejdede med supervision og andre udviklingsopgaver for ledere og medarbejdere. Han har redigeret og skrevet bøger og faglige artikler om supervision og organisationspsykologi, er hovedunderviser på Supervisionshusets supervisor-uddannelse og ansvarlig for udvikling og formidling af koncepter og viden. Udover socialkonstruktionistisk metode og teori har Jakob en særlig interesse for den eksistentiel-fænomenologiske tilgang med fokus på mennesker, grupper og organisationer.

Kontakt Jakob her

Louise Westergaard, cand.psych.aut.

Louise Højvang Westergaard
Cand.psych.aut.

Louise har mange års praksiserfaring indenfor børnefamilieområdet med kompetencer fra PPR samt det familieterapeutiske område, hvor hun er specialiseret i undervisning, gruppeledelse, konsultation og supervision.

Louise sætter pris på at bidrage til en åben atmosfære i gruppen, hvor der kan blive rum til at udfolde metaperspektiver på de udfordringer vi kan møde i vores arbejdsliv. Hun kan inddrage mange teoretiske og metodiske snit og har efteruddannelser i systemisk-narrativ metode, kognitive tilgange til forandring samt neuroaffektivt- og mentaliseringsbaseret forståelse af menneskets trivsel.

Louise superviserer medarbejdere indenfor beskæftigelsesområdet, arbejdspladser med psykiatriske opgaver og på børne-familieområdet. Louise varetager desuden autorisationsforløb for psykologer, og har en supervisoruddannelse med narrativt, systemisk og eksistentielt afsæt.

Kontakt Louise her

Louise Kvist, cand.psych.aut., specialist i klinisk psykologi og psykoterapi for voksne

Louise Sehested Kvist
Cand.psych.aut., specialist i klinisk psykologi og psykoterapi for voksne

Louise superviserer medarbejdere indenfor beskæftigelsesområdet, det specialiserede voksenområde og børne-familieområdet. Louise varetager desuden autorisationsforløb og supervision med henblik på opnåelse af specialistgodkendelse for psykologer.

Louise har en bred praksiserfaring som supervisor og psykolog på børne-familieområdet, i socialpsykiatrisk regi, indenfor det kriminalitetsforebyggende arbejde blandt unge og voksne, samt erfaring som underviser, konsulent og supervisor i Københavns kommune.

Louise er efteruddannet indenfor supervision, konsultation og terapi på systemisk og narrativt grundlag og i mentaliserings baserede tilgange til psykologisk arbejde fra institut for mentalisering i Oslo.

Kontakt Louise her

Berit Møller, socialrådgiver og  cand.pæd.psych.

Berit Møller
Socialrådgiver og cand.pæd.psych.

Berit har de sidste 20 år arbejdet som supervisor inden for det sociale område samt løbende undervist inden for kommunikation, ledelse, socialpsykiatri, og udsatte børn og unge. Berit har omfattende efteruddannelse inden for supervision og psykoterapi, bl.a. fra DISPUK, Kempler Instituttet og Psykoterapeutisk Institut.

Metodisk arbejder hun systemisk og narrativt med en anerkendende, ideudviklende og respektfuld tilgang. Hun har et trænet blik for såvel lærings- som udviklingsaspektet, og på de implicerede parters samspil og indbyrdes relationer.

Kontakt Berit her

Supervisor Pia Frahm, cand.psych.aut

Pia Frahm
Cand.psych.aut.

Pia har arbejdet med supervision og konsulentarbejde de seneste 18 år. Hendes omfattende erfaring har hun bl.a. fra misbrugs- og revalideringsområdet i Århus Amt, Københavns Kommunes Center for Supervision, Psykiatrifonden og som ledelses- og udviklingskonsulent i private konsulenthuse.

Pia superviserer ledere og medarbejdere både individuelt og i grupper. Pia har særlig erfaring med specialinstitutioner og specialskoler, arbejdsmarkedsområdet, bo- og væresteder indenfor socialpsykiatrien samt hjemløseområdet.

Med en bred baggrund inden for socialt arbejde, kombineret med en gruppe- og organisationspsykologisk tilgang kan Pia lede supervisionsgrupper ud fra det helhedssyn og den indlevelse der kommer af at have været i feltet i mange år. Hendes teoretiske ståsted trækker på mange forskellige retninger og hun har en pragmatisk tilgang, hvor supervisionen tilpasses den enkelte gruppe.

Pia arbejder desuden med leder- og teamudvikling, samt som underviser og proceskonsulent inden for kommunikation, samarbejde og stresshåndtering.

Kontakt Pia her

Lise Winther, cand.psych.aut, specialist i børnepsykologi og specialist og supervisor i psykoterapi

Lise Winther
Cand.psych.aut, specialist i børnepsykologi og specialist og supervisor i psykoterapi

Lise har mere end 20 års erfaring, som psykolog indenfor børn, unge og familieområdet og har superviseret andre faggrupper i almene, sociale, special- pædagogiske og psykiatriske problemstillinger. Lise er godkendt supervisor og har erfaring med at supervisere psykologer.

Hun har specialiseret erfaring med ’tidlig indsats’ området, dvs. gravide og forældre til børn fra 0-3 år. Endvidere mangeårige erfaringer med psykoterapi med børn og unge. Lise har 10 års erfaring som psykolog og supervisor på miljøterapeutisk behandlingsinstitution med børn og unge, som er beskrevet med komplekse diagnosebilleder, herunder kontaktvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser, angsttilstande og sindslidelser.

Udover at arbejde i Supervisionshuset er Lise selvstændig psykolog i egen praksis i Københavnsområdet.

Lise trækker på såvel nyere udviklingspsykologi som systemisk og psykodynamisk teori.

Kontakt Lise her

Supervisor Nina Cederberg, cand.psych.aut., specialist i psykoterapi

Nina Cederberg
Cand.psych.aut., specialist i psykoterapi

Nina har gennem sin faglige løbebane haft en særlig interesse for at facilitere faglig refleksion og læring gennem supervision.Med en solid erfaring inden for både psykiatri og socialpsykiatri samt som intern organisationspsykolog er Nina vant til at supervisere og undervise tværfagligt – på mange niveauer i organisationen. Dette har givet hende blik for organisationens betydning for udvikling af faglighed.

Nina har derudover som ekstern supervisor erfaring fra kommunalt regi inden for voksen- og beskæftigelsesområdet samt på området for misbrug og dobbelt-diagnoser.

Kontakt Nina her

Supervisor Anne Karin Smidt, cand.pæd.psych.aut.

Anne Karin Smidt, cand.pæd.psych.aut.

Anne Karin Smidts arbejde med supervision er forankret i organisationspsykologiske og gruppeanalytiske forståelsesrammer. Hun benytter både systemiske, narrative og psykodynamiske tilgange i en kreativ og varieret anvendelse af metoder. Hun arbejder konkret og pragmatisk og sørger for at få perspektiveret supervisionens temaer gennem en grundig dialog. I et forløb lægger Anne Karin vægt på, at der aftales fokusområder for træning, selviagttagelse eller konkrete handlinger mellem supervisionsgangene.

Anne Karin er psykoterapeutisk uddannet ved Institut For Gruppeanalyse og har stor erfaring med konflikthåndtering. Udover at løse opgaver i Supervisionshuset arbejder hun som selvstændig erhvervspsykolog især med udvikling af ledergrupper, kollegial supervision og konstruktiv feedback inden for pædagogisk ledelse. Desuden arbejder hun med Styrket Borgerkontakt.

Kontakt Anne her

Supervisor Morten Kragh, cand.psych.aut.

Morten Kragh
Cand.psych.aut. 

Gennem de 14 år Morten har arbejdet som psykolog, har han oparbejdet stor erfaring indenfor det kliniske og arbejdspsykologiske område. Han er således vant til at forholde sig til et bredt udsnit af problemområder.

Særligt har Morten specialiseret sig indenfor børne- og familieområdet, bl.a. via sit arbejde i Københavns Kommunes Socialforvaltning, Dialog mod Vold/ Askov Fonden og i Center for Seksuelt misbrugte.

Som supervisor skaber Mortens nærværende tilgang et stærkt engagement, både når arbejdet foregår i grupper og individuelt.

Kontakt Morten her

Supervisor Tina Juhl, cand.psych.aut. specialist i klinisk psykologi og psykoterapi for voksne

Tina Juhl
Cand.psych.aut. Specialist i klinisk psykologi og psykoterapi for voksne 

Tina har mange års erfaring med supervision og undervisning inden for børnefamilieområdet, sundhedssektoren og det socialfaglige område. Derudover har Tina en solid praksiserfaring med familieterapeutisk arbejde, undersøgelser, den tværfaglige indsats på småbørnsområdet, kriseintervention og ledelse. Tina varetager desuden autorisationsforløb og supervision med henblik på opnåelse af specialistgodkendelse for psykologer.

Tina lægger vægt på tydelige rammer og tryghed, når hun samarbejder med grupper om at skabe nye refleksioner og perspektiver. Hun sætter pris på åben og ærlig feedback for at sikre, at supervisionen bliver brugbar ude i praksis.

Tina er efteruddannet inden for supervision, konsultation og terapi på et systemisk og narrativt grundlag. Derudover trækker hun på en systemisk og mentaliseringsbaseret uddannelse fra Marlborough Family Service i London. Tina er tilknyttet vores afdeling i Fredericia.

Kontakt Tina her

Supervisor Karin Skov Larsen, socialrådgiver og master i læring og kompetenceudvikling

Karin Skov Larsen 
Socialrådgiver og master i læring og kompetenceudvikling

Karin har i 10 år superviseret sagsbehandlere, skolesocialrådgivere, kontaktpersoner og andre professionelle indenfor arbejdet med udsatte børn og unge. Både individuelle- og teamforløb. Hun har en efteruddannelse som systemisk og narrativ proceskonsulent.

Karins faglige profil er tilegnet gennem 30 års erfaring som myndighedssagsbehandler, familieplejekonsulent, kontaktperson, familiebehandler, underviser af sagsbehandlere i ICS metoden, børnesamtaler, systematisk sagsbehandling mv., koordinator og overvåger i samværssager. Et særligt tema i supervision, der har slået an hos Karin er sagsbehandlernes kompleksitetshåndtering, samt udvikling af samarbejdsformer i forholdet til andre professionelle og borgere.

Kontakt Karin her

Thomas Ree, cand.psych.aut. specialist og supervisor i organisationspsykologi

Thomas Rée
Cand.psych.aut. Specialist og supervisor i organisationspsykologi

Thomas arbejder som supervisor med udgangspunkt i en organisationspsykologisk forståelsesramme. Han holder fokus på, hvordan den enkeltes praksis indgår i et større netværk af relationer og interesser, og hvordan mening skabes og tabes i organisationer.

Thomas trækker pragmatisk og situationsbestemt på teori og metode fra den styrkebaserede, systemiske, narrative og kognitive tilgang. Udover sin tilknytning til Supervisionshuset arbejder Thomas som selvstændig konsulent med udvikling af ledere og teams og med konfliktløsning.

Kontakt Thomas her

Karin Kell Nielsen

Karin Kell Nielsen
Cand. psych. aut., specialist i arbejds- og organisationspsykologi

Karin har en mangeårig baggrund som organisationspsykolog, leder og konsulent fra offentlige virksomheder, og hun varetager opgaver inden for ledelses- og organisationsudvikling, supervision og coaching. Hun har omfattende efteruddannelse inden for bl.a. gruppeanalyse og psykodynamisk organisationspsykologi og som Master i Public Governance.

Karin arbejder især med temaer inden for det arbejds- og organisationspsykologiske område – som samtalepartner, supervisor og konsulent, eksempelvis vedrørende trivsel, konflikter og samarbejde.

Karin arbejder som selvstændig og er i øvrigt bl.a. konsulent og underviser på Institut for gruppeanalyses organisationspsykologiske uddannelse og har skrevet bøger om arbejds- og organisationspsykologiske emner.

Kontakt Karin her

Helle Fehmerling, socialrådgiver og supervisor

Helle Fehmerling
Socialrådgiver

Helle har været supervisor gennem mere end 25 år. Hun har både som socialrådgiver og supervisor stor erfaring – med omfattende efteruddannelse inden for supervision, familieterapi, voksenpædagogik, mediation og ledelse.

Hun arbejder inden for en multiteoretisk referenceramme og tager afsæt i sin store viden om det socialfaglige praksisfelt, ikke mindst på børnefamilieområdet. Både den praktiske og teoretiske viden tilpasser hun de problemstillinger, som tages op i supervisionerne.

Helle har i øvrigt erfaring inden for alle områder af det sociale arbejde – også det frivillige – og hun er forfatter til flere artikler og publikationer.

Kontakt Helle her

Sidsel Arnfred, konsulent og supervisor

Sidsel Arnfred
Konsulent

Sidsel har arbejdet med supervision, terapi og konsulentopgaver gennem en lang årrække. Hun superviserer med udgangspunkt i bl.a. narrative og systemiske ideer. Erfaringsfeltet spænder fra supervision af konsulent- og ledergrupper til behandlere og socialrådgivere på både børne- og voksenområdet.

Sidsel har stor erfaring med organisationskonsultationer, narrativ terapi, supervision samt undervisning på konsulent- og lederuddannelser fra sin tid i Dispuk. Hun er oprindeligt uddannet jordemoder og har været leder inden for sundhedsvæsenet i en årrække. Hun er nu supervisor og selvstændig konsulent og endvidere certificeret behandler i Traume Release Exercise (TRE).

Hun er bl.a. optaget af skabe supervisionsrum, hvor det bliver muligt for den enkelte at kunne forholde sig refleksivt til sin egen faglige praksis samt give og modtage brugbar kollegial respons i det samarbejdende team.

Kontakt Sidsel her

Mette Bach Larsen, supervisor, konsulent og familieterapeut

Mette Bach Larsen
Supervisor, konsulent og familieterapeut

Mette er godkendt supervisor og vejleder på Diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis. Hun har i mere end 20 år arbejdet inden for børne- og ungeområdet samt det specialiserede voksenområde. Mette superviserer leder- og medarbejdergrupper med fokus på kompetence- og relationsudvikling på individ-, gruppe- og organisationsniveau og bestræber sig altid på at skabe trygge og meningsfulde læringsrum.

Mette arbejder også med organisatoriske forandringsprocesser, krise- og konflikthåndtering samt implementering af systemisk tænkning med udgangspunkt i, hvordan vi som mennesker i en kompleks hverdag – på tværs af fagligheder – fastholder et fælles løsningsorienteret fokus på kerneopgaverne.

Mette løser opgaver inden for den offentlige og den private sektor og har desuden sin egen praksis.

Kontakt Mette her

Jakob Brixen, cand.psych.aut., certificeret supervisor i FIT

Jakob Brixen
Cand.psych.aut., certificeret supervisor i FIT

Jakob har indgående erfaring med at supervisere medarbejdergrupper og ledelse i bl.a. socialpsykiatriske tilbud, på specialskoler, kriminalitetsforebyggende indsatser og døgninstitutioner. Med erfaringer fra både PPR, kommunale familie- og ungeindsatser og klinisk praksis har Jakob stor viden inden for det udviklingspsykologiske, det pædagogisk-psykologiske og det terapeutiske felt og superviserer psykologer med henblik på autorisation.

Jakob er certificeret i Feedback Informed Treatment (FIT) af International Center for Clinical Excellence og arbejder med FIT i form af implementering, supervision og træning.

Ved siden af arbejdet i Supervisionshuset er Jakob selvstændig psykolog med egen praksis i København. Han er efteruddannet i den moderne psykodynamiske metode Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP).

Kontakt Jakob her