Nyheder og trends indenfor supervision

Supervisionshusets blog er for dig, hvis du ønsker at dykke dybere ned i tankerne om supervision. Eller hvis du vil følge med i, hvad vi foretager os og skriver om – også på andre medier.
God læsning!

Mentalisering og supervision

Mentalisering handler om ”at have sind på sinde” – at kunne se sig selv udefra og andre indefra, som det somme tider noget sloganagtigt defineres.

Læs mere »

Historien om supervision

Historien om supervision — Det begyndte med Freud Da Sigmund Freud i starten af 1900-tallet etablerede psykoanalysen som en psykologisk teori og behandlingsmetode, holdt han

Læs mere »

Sådan leder du læringsmiljøer

Forandringer i organisationen kan understøttes af et godt læringsmiljø. Men det skal ledes, hvis det også skal understøtte medarbejdernes udvikling i forandringsprocessen. Af Jakob Hassing

Læs mere »

Lovende praksis er lovende!

Intentionerne i at arbejde med ”lovende praksis” inden for socialt arbejde er virkelig… lovende! Det er glædeligt, at socialstyrelsen og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Læs mere »

Stor tilfredshed med kompetenceløft

Frederiksberg Kommune evaluerer et kompetenceudviklingsforløb, hvor Supervisionshuset bidrog med undervisning, supervision og lederseminarer, meget positivt. ”Der er i ledelsesgruppen stor tilfredshed med medarbejdernes kompetenceløft. (…)

Læs mere »

Empowerment og supervision

Det er ikke kun borgerne, der kan opnå fordele af en empowerment-tankegang – det kan også ledelse og medarbejdere i de professionelle systemer Empowerment er

Læs mere »

Supervisionens udbredelse i Danmark

Supervisionshuset har sat sig for at kortlægge omfanget af supervision inden for beskæftigelsesområdet, samt socialt og pædagogisk arbejde i bred forstand. Der er formentlig ingen,

Læs mere »

Hvad er effekten af supervision?

Supervision Supervision skal bl.a. understøtte kvalitet og faglig udvikling. Hvad er den reelle effekt af supervision? Vi gennemgår en række undersøgelser, både danske og svenske,

Læs mere »

Nye samarbejdsformer på tværs

Samarbejde mellem lærere og pædagoger som følge af den nye folkeskolereform er et markant eksempel på nye samarbejdsformer i offentlige organisationer. Skolelærere og pædagoger skal

Læs mere »

Kan lederen deltage i supervision?

Om lederens konstruktive deltagelse i medarbejdergruppens supervision. Kan lederen sidde med til supervision? Det er et spørgsmål, der ofte stilles, når en gruppe eller en

Læs mere »

”Livslang læring” og supervision

I 1990’erne opstod et begreb i den danske uddannelsesverden. ”Livslang læring” blev svaret på de udfordringer, som et stadig mere foranderligt arbejdsliv var begyndt at medføre.

Læs mere »

TRIVSEL OG SUPERVISION

En del nyere litteratur om supervision beskæftiger sig med det forhold, at det som oftest er kolleger, der går i supervision sammen. Den oprindelige betydning

Læs mere »