Supervision for ledere og ledergrupper

Vores erfarne og højt uddannede supervisorer har et grundigt kendskab til de vilkår og muligheder, der er for ledelsen inden for socialt og pædagogisk arbejde. 

På basis af organisationspsykologisk teori og metode sættes der fokus på ledelsesfaglige spørgsmål og udvikling af ledergrupper.

Vi kan bl.a. hjælpe med at:

  • Navigere i forandringsprocesser, håndtere modstand og krydspres
  • Udvikle dine relationer til medarbejdere, lederkollegaer og egne ledere
  • Sikre din egen og medarbejdernes trivsel
  • Udvikle din personlige ledelsesstil

Er du interesseret i supervision for ledere og ledergrupper? Kontakt os for yderligere oplysninger her.